www.gittagrafika.hu

Általános Szerződési Feltételek

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) dokumentum tartalmazza a Szolgáltató által üzemeltetett webshop weboldalán elérhető online áruházban vásárló, valamint a weboldalra belépő felhasználó (továbbiakban: Felhasználó) általi használati feltételeket, továbbá a Szolgáltató által üzemeltetett webshopban történő vásárlás és szerződéskötés feltételeit, valamint a szerződéskötés alapján létrejött jogviszonyra vonatkozó feltételeket.

A jelen ÁSZF alapján megkötött szerződések nem kerülnek iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerülnek megkötésre, nem minősülnek írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródnak. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (https://gittagrafika.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://gittagrafika.hu/aszf.

Szolgáltató semmilyen magatartási kódexnek nem veti alá magát.

1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI

A szolgáltató neve: Jozifek-Szűcs Gitta E.V.
A szolgáltató székhelye: 2337 Délegyháza, Sellő utca 14.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: gitta@gittagrafika.hu
Telefonos elérhetőség: +36307021499 (H-P: 9:30-18:00)
Adószáma: 68462664-1-33
Nyilvántartási szám: 51781976
Bankszámlaszám: Gránit Bank 12100011-17872261-00000000
HU93 1210 0011 1787 2261 0000 0000
BIC (SWIFT) kód GNBAHUHB
Nyilvántartást vezető bíróság: Fővárosi Cégbíróság
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe: Magyar Hosting Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22., Cégjegyzékszám: 01-09-968314); info@tarhely.com

2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (továbbiakban: Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. A jelen Szabályzat 2018. szeptember 19. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 14 nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3. A Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webshop weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webshopnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére.

2.4. A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webshop, weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

2.5. Az a weboldal, amelyen a Szolgáltató által üzemeltetett webshopra mutató link elhelyezésre kerül, nem keltheti azt a benyomást, hogy a Szolgáltató javasolja, támogatja az adott weboldalon kínált vagy forgalmazott szolgáltatás vagy termék igénybevételét vagy megvásárlását. A linkelő weboldal nem tartalmazhat valótlan információt a Szolgáltató által üzemeltetett webshopról, valamint a Szolgáltató és a linkelő weboldal között fennálló jogviszonyról. A Szolgáltató minden olyan rá mutató hivatkozás alkalmazása ellen fellép, amely árt a Szolgáltató által üzemeltetett webshop hírnevének és érdekeinek.

2.6. A Szolgáltató által üzemeltetett webshop weboldalon található valamennyi tartalom (szöveg, cikk, termékismertető, tájékoztató, jelen ÁSZF stb., ábra, kép, más információ, illetve adat) szerzői jogai – eltérő rendelkezés hiányában – térbeli és időbeli korlátozás nélkül a Szolgáltatót illetik meg. Különösen tilos a Szolgáltató által üzemeltetett webshop weboldaláról letöltött tartalmat a webshopban történő vásárlástól eltérő célra felhasználni, ezeket átdolgozni vagy másolni, illetőleg más hasonló tevékenységet folytatni. A Szolgáltató szerzői és egyéb jogainak megsértése vagy e szerződés megszegése esetén azonnali jogi eljárást kezdeményez a jogsértővel szemben.

2.7. A Szolgáltató által üzemeltetett webshop használatával Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató által üzemeltetett webshop weboldala tartalmának másolása vagy az itt meghatározott céltól eltérő felhasználása akkor is jogsértőnek, azaz a jelenlegi ÁSZF megszegésének minősül, ha az esetleg nem állna szerzői jogi oltalom alatt. Minden ilyen jogsértés esetén Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató – kárának külön bizonyítása nélkül – részére jogsértésenként 50.000.-Ft kötbért köteles megfizetni.

2.8. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bíróságok és más hatóságok előtt eljárást kezdeményezzen minden olyan személy ellen, aki az általa üzemeltetett webshop használatával jogsértést követ el, illetve a jogsértés elkövetését megkísérli. A Szolgáltató nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely Felhasználó rovására elkövetett jogsértés miatt.

2.9. Bármilyen, a weboldal használatával vagy a weboldallal kapcsolatos jogsértés, vagy a Szolgáltatót ért érdeksérelem esetén a Szolgáltató jogosult a Felhasználó regisztrációját azonnali hatállyal felfüggeszteni, személyes és egyéb adatait, valamint regisztrációját törölni. Az adatok azonban a jogsértéssel vagy érdeksérelemmel kapcsolatos eljárások céljából továbbra is kezelhetők. A regisztráció felfüggesztésével, a Felhasználó személyes és egyéb adatainak, illetőleg a regisztráció törlésével kapcsolatos lépésekről a Szolgáltató nem köteles értesíteni a Felhasználót.

3. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

  • Esküvői meghívók
  • Borítékok
  • Menü és ültetőkártyák
  • Ültetési rendek
  • Koszorúslány/ tanú felkérők
  • Egyéb grafikával ellátott papíráru, dekorációs termék
  • Grafikai szolgáltatás
  • Workshopok részvételi díjának online fizetése/ jelentkezés
  • Online tanfolyam megvásárlása
  • Művészkellékek

3.1. A megjelenített termékek kizárólag online, a webshopon keresztül rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, alanyi adómentes, nettó árak, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás és a grafikai szerkesztés díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.
3.2. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Szolgáltató nem vállal felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

3.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

3.4. Az elkészült grafikákkal kapcsolatban:
• a feltüntetett tervezési díjak kizárólag a nálunk történő gyártás esetén érvényesek
• csak grafikai tervezést és az elkészült fájlok átadását tartalmazó megbízást nem vá
llalunk
• a feltüntetett tervezési díjak kizárólag a gyártás erejéig érvényesek és további felhasználási jogot nem tartalmaznak
• maguk a tervek a tervező szellemi tulajdonát képezik, azok bármilyen további felhasználását az árak nem tartalmazzák
• a tervezés során keletkező összes digitális fájl és szerkeszthető, nyitott állomány a tervező tulajdonát képezik, azok átadása nem lehetséges

4. RENDELÉS/VÁSÁRLÁS MENETE

4.1. Felhasználó regisztráció nélkül is vásárolhat a webshopban.
4.1.1. A Honlapon történő vásárlásnak nem feltétele az érvényes regisztráció, azonban Vásárlónak lehetősége van regisztrálni a Honlapon. Vásárló, ha regisztrálni szeretne, akkor a Regisztráció” menüpontra kattintást követően a regisztrációs felület értelemszerű kitöltésével, majd a Honlap alján található „Regisztráció” gombra kattintást követően tud. A regisztrációs felületen, következő adatokat szükséges megadni a Szolgáltató részére:
– Vezetéknév
– Keresztnév
– E-mail cím
– Jelszó

4.1.2. Vásárlónak ezen a felületen van lehetősége továbbá feliratkoznia, Szolgáltató hírlevelére a jelölőnégyzet kipipálásával. A hírlevélre feliratkozás önkéntes. Feliratkozás esetén a Felhasználó kifejezetten hozzájárul, hogy az általa megadott email címre tájékoztató és kifejezetten reklámcélú tartalmak kerüljenek továbbításra a Szolgáltató által meghatározott időközönként.

A hírlevélről a Felhasználó bármikor leiratkozhat a weboldalon erre a célra létrehozott „Hírlevél fel- és leiratkozás” menüpontban, vagy minden hírlevél végén található „Leiratkozás” linkre kattintva.

4.1.3. A regisztráció elküldéséhez a Vásárlónak ezen a felületen található jelölőnégyzet kipipálásával el kell fogadnia jelen ÁSZF-et, az adatvédelem oldalon megtalálható információkat.

4.1.4. A regisztráció sikeréről Szolgáltató e-mailben tájékoztatja a Vásárlót, melyben Vásárló egy összegző felület segítségével áttekintheti az általa a regisztráció során megadott adatokat.

4.1.5. A sikeres regisztrációt követően, Vásárló a Honlap tetején található „Belépés” menüpont alatt a belépési adatait megadva (e-mailcím, jelszó) belépni a Honlapra. A Vásárlónak lehetősége van arra, hogy a Honlap elmentse a bejelentkezését és a következő alkalommal ne kelljen belépnie. Ezt a „Belépve maradok” lehetőség kiválasztásával teheti meg.

4.1.6. Vásárló jogosult a regisztrációját bármikor törölni a gitta@gittagrafika.hu e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Vásárló felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

4.1.7. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó a felelős. Amennyiben Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

4.1.8. Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

4.2. Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja. A termék mellett található mezők gondos kitöltése után indítható el a vásárlási folyamat véglegesítése. (Kötelező mezők: e-mail cím, telefonszám, esküvő dátuma, menyasszony és vőlegény teljes neve, borítószövegezés, meghívó szövege, és minden csillaggal jelölt sor).

Fontos! A megrendelt termékekhez minden esetben grafikai költség párosul, amennyiben Felhasználó nem jelzi a jelölőnégyzetben, hogy korábban vásárolt a webshopból. Több termék megrendelése esetén, abban az esetben, ha ez egyszerre történik, le kell zárni az első megrendelést, majd a további megrendeléseknél a jelölőnégyzetben jelezni, hogy „vásárolt már a webshopban” – és a megrendelésszámot Felhasználónak be kell írnia az erre fenntartott szövegmezőbe! Amennyiben nem egyszerre történik a rendelések leadása, értelemszerűen a későbbi megrendelés esetén ugyanilyen módon kell eljárni. Szolgáltató a nem helyesen bepipált és nem jelzett opciókért nem vállal felelősséget, az teljes mértékig Felhasználó felelőssége.

Fontos! Szolgáltató az itt megadott adatokért, azok helyességéért, esetleges helyesírási hibákért és az ebből fakadó hibás termék kiküldéséért semminemű felelősséget nem vállal!

Amennyiben Felhasználó a rendelés elküldését követően 2 órán belül jelzi a hibát, akkor díjmentesen, a látványterv kiküldése után egyszeri alkalommal van lehetősége javítani. Minden további javítás esetén óránként 3500 Ft értékű munkadíjat számol fel Szolgáltató, de minimum 3500 Ft értékben, megkezdett óradíjként.

4.3. Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva.

4.4. Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a „tovább vásárolok” gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség véglegesítését követően automatikusan frissül a kosár tartalma. Ha ez nem történne meg, a „kosár frissítése” ikonra kattint Felhasználó.

4.5. Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd az átvételi/szállítási/fizetési módot, melynek típusai a következők:
Átvételi módok:
-személyes átvétel kizárólag a X. kerület, Bánya utca 35. alatti irodában lehetséges, előre egyeztetett időben
-egynapos postai csomag kiküldése a Magyar Posta Díjszabása alapján (2500 Ft/csomag)
-terjedelmes postai küldemény (henger pl. az A2 ülésrendek esetén) a Magyar Posta Díjszabása alapján (egyéni)

4.5.1. Fizetési módok:

4.5.1.1. Előre utalás a megadott bankszámlaszámra vagy bankkártyás fizetés. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

4.5.1.2. A webshop bizonyos, általa kiválasztott időszakban vagy alkalmakkor kedvezményes vásárlási lehetőséget biztosít kupon formájában. Ilyen jellegű akciók esetén a termék vételárának részben vagy egészben történő megfizetése az internetes felületen a kupon adatainak megadásával is lehetséges. A kupon kódját az érvényességi idején belül és felhasználási feltételeinek megfelelően a fizetéskor, a megrendeléskor kell beírni a megfelelő mezőbe. Egy megrendeléshez csak egy kupon váltható be, a kuponok nem vonhatók össze. A kuponok felhasználási feltételeinek egyéb részleteit az aktuális kupon-akció feltételei tartalmazzák.

4.5.2. Átvételi/Szállítási módok:

4.5.2.1. Posta útján: Magyar Postával történő kiszállítás esetén a Vásárló a kiszállítás időpontjáról, vagy várható időpontjáról e-mailben vagy telefonon kap értesítést.

4.5.2.2. Személyes átvétel: A Felhasználó értesítést kap e-mailen és telefonon, hogy a megvásárolt termék(ek)et tartalmazó csomag személyesen átvehető Budapesten előre megbeszélt időpontban.

4.5.3. A Felhasználó köteles a kiszállítás időpontjában a csomag sértetlenségét, személyes átvétel esetén a termék(ek) darabszámát ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni a hibá(ka)t. A termék(ek) sértetlenségét is az átvételkor kell ellenőrizni, és mennyiségi hiány vagy sérült termék(ek) esetén a helyszínen jegyzőkönyvben rögzíteni kell a hiányt vagy a hibá(ka)t. A nem sértetlen csomagolású termék(ek)et a Felhasználó csak a saját felelősségére veheti át. A jegyzőkönyv felvételének elmaradásából adódó jogok (elállási jog, mennyiségi kifogás, szavatossági igény stb.) gyakorlására a nyitva álló lehetőségek távollévők között kötött szerződések esetén korlátozottak. Mennyiségi, illetve sérültség miatti reklamáció akkor fogadható el aggálytalanul, ha a csomag felbontásáról videófelvétel készül, amelyen jó minőségben, egyértelműen látszik, hogy a csomag a felvétel indulásakor bontatlan volt, és a felvétel vágatlanul rögzíti a csomag teljes tartalmát.

4.5.4. Ha a kiszállítás során a termék(ek)et tartalmazó csomag átvétele sikertelen, ennek tényéről a szállító értesítést hagy, majd legfeljebb egy alkalommal megkísérli a csomag újbóli kiszállítását. A kiszállítás munkanaponként 8-17 óra között történik. A vásárló köteles olyan szállítási címet megadni, ahol a szállítási intervallumban elérhető. Érdeklődni a Magyar Posta weboldalán a csomagszámmal lehetséges, amelyet Szolgáltató kérésre rendelkezésre bocsájt.

4.5.5. A jelen ÁSZF-ben leírt általános szállítási szabályokon felül az egyes termékekre vonatkozóan a webshopban történő megrendelés esetén egyes szállítási feltételek, kedvezmények, illetőleg költségek eltérhetnek.

4.6. Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, Szolgáltató fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

4.7. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát a csomag tartalmazza, és előzőleg emailben kiküldésre kerül a Felhasználónak. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el! A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.

4.8. Az adatok megadását követően Felhasználó a ”megrendelés” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.

4.9. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

4.10. Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

4.11. A szerződés a felek között a megrendelés teljes körű kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően a következők szerint jön létre:

4.11.1. Kiszállítás esetén:

A webshop által küldött külön tájékoztató e-mail kézhezvételekor, amelyben Felhasználót értesíti a csomag futárszolgálatnak történő átadásáról, a szállítás vagy átvétel várható időpontjáról. A webshop Felhasználó részére ezen fázisban küldött e-mail nem a megrendelésre küldött automatikus visszaigazoló e-mailt jelenti. Utóbbi csupán arról tájékoztatja a Felhasználót, hogy beérkezett a webshopba a megrendelés.

4.11.2. Személyes átvétel esetén:

A webshop által küldött e-mail megérkezésekor, amelyben Felhasználót értesíti a termék személyes átvételi lehetőségéről. A webshop Felhasználó részére ezen fázisban küldött e-mail nem a megrendelésre küldött automatikus visszaigazoló e-mailt jelenti. Utóbbi csupán arról tájékoztatja a Felhasználót, hogy beérkezett a webshopba a megrendelés.

A jelen ÁSZF 4.11.1., valamint 4.11.2. pontjaiban szabályozott tájékoztató e-mailekkel a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szerinti „távollévők közötti szerződés” jön létre a Felhasználó és a webshop között.

5. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA, TELJESÍTÉS

5.1. A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

5.2. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 10 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

5.3. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

5.4. Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor!

6. ELÁLLÁS JOGA

6.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhezvételétől számított 14 naptári napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Felhasználó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

6.2. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

6.3. A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség viselését.

6.4. Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű, vagy a kipróbáláshoz feltétlenül szükséges mértéket meghaladó használatból adódó anyagi kár megtérítését.

6.5. Nem illeti meg az elállási jog Felhasználót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

6.6. A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát

a. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
b. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
c. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
d. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
e. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
f. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
g. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
h. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
i. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
j. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
k. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
l. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

6.7. Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Felhasználó részére, beleértve a szállítási díjat is.

6.8. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

6.9. Felhasználó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.

6.10. Felhasználó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t.

6.11. A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.
6.12. Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.

6.13. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Felhasználó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

6.14. Amennyiben Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével), vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Felhasználó Szolgáltató részére.

6.15. Felhasználónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Felhasználót terheli! A termék visszaérkezését követő tizennégy napon belül a Felhasználó által megadott bankszámlaszámra visszatéríti Szolgáltató a termék vételárát, a szállítási költséggel együtt.

6.16. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

6.17. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

6.18. Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

6.19. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

7. JÓTÁLLÁS
Szolgáltató nem értékesít olyan terméket, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozna.

8. KELLÉKSZAVATOSSÁG

8.1. A Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

8.2. Mentesül a szavatossági kötelezettségei alól a Webshop, ha a Felhasználó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

8.3. A Szolgáltató a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.

8.4. Kellékszavatossági igénye alapján a Felhasználó választása szerint:

8.4.1. kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha
a) a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen,
b) vagy az a Szolgáltatónak – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;

8.4.2. vagy az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől – a jelentéktelen hiba kivételével – elállhat, ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, a kijavítási vagy a kicserélési kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Felhasználó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, a Felhasználónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

8.5. A Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Szolgáltatónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Szolgáltató adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

8.6. A Felhasználó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni. Fogyasztó esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Felhasználó felelős.

8.7. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik. Ha azonban a dolog meghibásodásában a Felhasználót terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a Felhasználó köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Szolgáltató e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

8.8. A fogyasztó kellékszavatossági jogát akkor érvényesítheti, ha igazolni tudja a szerződés megkötését. Amennyiben a webshop vitatja a szerződés megkötésének tényét, a fogyasztó figyelmét fel kell hívni a panasztételi lehetőségeire.

9. TERMÉKSZAVATOSSÁG

9.1. Az e pontban foglaltak kizárólag fogyasztói szerződések esetében érvényesek.

9.2. A Szolgáltató által Fogyasztónak eladott termék hibája esetén a Fogyasztó követelheti a gyártótól (gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója), hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki. A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

9.3. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

9.4. A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy
– a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;
– a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy
– a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

9.5. Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

9.6. A Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.

10. A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉN KÖVETENDŐ ELJÁRÁS

10.1. A Felhasználó és a Szolgáltató közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.

10.2. A Felhasználó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

10.3. A Szolgáltató a Felhasználó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

10.4. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Felhasználó rendelkezésére kell bocsátani.

10.5. Ha a Szolgáltató a Felhasználó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Felhasználót.

10.6. A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

10.7. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

11. VEGYES RENDELKEZÉSEK

11.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

11.2. Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

11.3. Amennyiben Szolgáltató a jelen ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a jelen ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

11.4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

12. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

12.1. A webshopban való vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a lehetséges hibákra.

12.2. A webshop semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

– Az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat meg nem érkezése, véletlenszerű változása.
– Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a webshop akadálytalan működését és a vásárlást.
– Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
– Bármely nem ajánlott vagy tértivevényes formában küldött levél – függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett –, de főleg bármilyen adat elvesztése.
– Bármely szoftver nem megfelelő működése.
– Bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei.

12.3. A webshop nem felelős semmilyen alapon, semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, ami a webshophoz való csatlakozás, a webshop megtekintése miatt következett be.

12.4. Felhasználó teljes körű és korlátlan felelősséggel tartozik a más személy személyes adatainak megadásából, illetve a webshopban való közzétételéből eredő károkért. Az üzemeltető ilyen esetben minden segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

13. PANASZKEZELÉS RENDJE

13.1. Webshopunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen, vagy levél útján is közölheti. A panaszok bejelentésére, kapcsolattartásra használható cím, telefonszám, elektronikus levelezési cím megegyezik a webshop ügyfélszolgálati címével.

13.2. A Felhasználó panaszát szóban (személyesen vagy telefonon) vagy írásban jelentheti be az ügyfélszolgálaton. Nem minősül panasznak, ha a Felhasználó a webshop működésével, tevékenységével kapcsolatosan tájékoztatást, állásfoglalást kér.

13.3. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítószámmal látja el.

13.4. A panaszról felvett jegyzőkönyv tartalmazza a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben előírt adatokat.

13.5. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát
– személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadja,
– telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén legkésőbb a panaszra adott érdemi válaszával együtt küldi meg a Felhasználónak.

13.6. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 5 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

13.7. Felhasználó panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
GPS koordináták: X 19,071 Y 47,496
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677
E-mail: nfh@nfh.hu

13.8. A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló, 2013. évi május 21.-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot, amely 2016. február 15-től vehető igénybe az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződést kötők között fogyasztói jogvita esetén mind a fogyasztók, mind a kereskedők számára.

A rendelet hatálya közvetlenül kiterjed az Unióban letelepedett, Magyarországon székhellyel rendelkező online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett kereskedőre, amennyiben közte és a fogyasztó között létrejött online adásvételi vagy szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban fogyasztói jogvita merül fel.

Ahhoz, hogy az online vitarendezési platformot használni tudja, előzőleg regisztrálnia kell az Európai Bizottság rendszerében. Az online vitarendezési platformot az Európai Bizottság rendszerében való regisztrációt követően az alábbi link segítségével érheti el: https://ec.europa.eu/odr

Az oldal betöltését követően válassza ki a kívánt nyelvet, jelentkezzen be és kövesse az oldal utasításait.

Amennyiben a határon átívelő online vitarendezéssel kapcsolatosan további kérdése merülne fel, a Budapesti Békéltető Testület tud részletes felvilágosítást adni Önnek.

A Budapesti Békéltető Testület: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu, onlinevita@bkik.hu Fax: 06 (1) 488 21 86 Telefon: 06 (1) 488 21 31

13.9. Felhasználó a webshoppal kapcsolatos vitája esetén a lakóhelye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat. A békéltető eljárásában a Szolgáltató a vonatkozó jogszabály alapján köteles részt venni és együttműködni. A testületek listáját megtalálhatják a www.bekeltetes.hu oldalon.

13.10. Amennyiben a Felhasználó panaszát vagy minőségi kifogását a Szolgáltató nem, vagy nem a jogszabályoknak megfelelően kezelte, illetve egyéb, a fogyasztói jogot sértő hibát vétett, a fogyasztó a lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz fordulhat. A lakóhely szerint illetékes járási hivatalok listáját és elérhetőségeit a www.jarasinfo.gov.hu oldalon érhetik el. Egyes esetekben (így webshopokat érintő bizonyos jogsértések esetén is) az eljárást a megyeszékhelyek járási hivatala folytatja le.

Ez a weboldal sütiket használ. Az Uniós törvények (GDPR) értelmében kérem, engedélyezze a sütik használatát, és fogadja el az adatkezelési tájékozatót, vagy zárja be az oldalt. Adatkezelési tájékoztató

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás