Adatkezelési irányelvek a www.gittagrafika.hu oldalon a hatályos GDPR szerint

 

Cégadatok

Cégnév: Kátai Anna E.V.

Székhely: 2340 KISKUNLACHÁZA, TOLDI MIKLÓS UTCA 38.

Adószám: 59440594-1-33

Nyilvántartást vezető bíróság: Fővárosi Cégbíróság

Cégtulajdonos / ügyvezető: Kátai Anna E.V.

Elektronikus elérhetőség: gitta@gittagrafika.hu

Telefonos elérhetőség: +36303930603 (H-P: 9:30-18:00)

 

Kátai Anna E.V. (Gitta Grafika – www.gittagrafika.hu és facebook.com/gittagrafika oldal üzemeltetője), mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Kátai Anna E.V. csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi az ajánlatkérő felhasználó által az adatkezelőnek megadott személyes adatait.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek.

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Kátai Anna E.V. nem vállal felelősséget.

Amennyiben a Vásárló a honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Kátai Anna E.V.. -nak.

Amennyiben Kátai Anna E.V.  jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

A honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog alatt állnak.

A honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy Kátai Anna E.V. előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.

A jelen Szabályzat célja, hogy Kátai Anna E.V. által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden érintett (továbbiakban: Vásárló) számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

Kátai Anna E.V. tiszteletben tartja a Honlap Vásárlóinak személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

Vásárló a Honlap használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

Az adatkezelés célja

Kátai Anna E.V. a Vásárló által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése, és feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.

A vásárló az ÁSZF és az Adatkezelési nyilatkozat elfogadásával beleegyezik, hogy a részére nyomtatással előállított termékekből megmaradó többletpéldányokat Kátai Anna E.V. reklám céljára felhasználja, termékfotóként weboldalán és közösségi média oldalakon (különös tekintettel a Facebook és Instagram oldalakra) felhasználja, kiállításon érdeklődőknek bemutassa, mintaként átadja.

Amennyiben ehhez nem járul hozzá, bármikor kérheti Kátai Anna E.V. t ezen felhasználások mellőzésére, valamint adatai törlését, módosítását a gitta@gittagrafika.hu  e-mail címen.

Az adatkezelés jogalapja

Kátai Anna E.V. általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Vásárlók önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A hozzájárulást a Vásárló az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

 

 Az adatkezelés célja, hogy az érintettek, mint vásárlók megrendeléseit a Szolgáltató teljesíteni tudja, illetve egyes adatok kezelésének a Felhasználói – vásárlói élmény növelése, különösen hírlevél megküldése útján. Az adatkezeléssel érintett adatok köre:

– név (kereszt- és vezetéknév),

– email cím,

– lakcím, számlázási cím

– telefonszám.

Kezelt adatok köre

Technikai adatok: A Honlap böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. A fenti információkat Kátai Anna E.V. kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel. Az így nyert adatokhoz a Vásárlók nem, csak Kátai Anna E.V. fér hozzá.

Az adatkezelés időtartama

A regisztrációs folyamat során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. A regisztráció nélküli vásárlás során megadott adatokat (egyéb felületen remdelt termékek, pl. Facebook bolt) Kátai Anna E.V.a szerződés teljesítését követő 3 évig őrzi meg.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a honlapon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

A weboldalon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó Kátai Anna E.V. rendelkezésére bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adat törlésre kerüljön. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőrizni.

Regisztráció a honlapon

A webshopon elérhető szolgáltatások igénybevételéhez regisztráció szükséges. A regisztrációnál megadott adatokat a Szolgáltató csak célhoz kötötten, a szolgáltatás nyújtásához és a Felhasználókkal való kapcsolattartáshoz szükséges módon és mértékben, a törvényes feltételeknek megfelelően kezeli. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. A személyes adatok megadásakor a jelen felhasználási feltételek elfogadásával a Felhasználók beleegyeznek abba, hogy adataikat a szolgáltatás teljesítése érdekében a Szolgáltató felhasználja. A Szolgáltató a birtokába került személyes adatokat kizárólag az ügyfél által azok megadásakor ismert célra használja, más, harmadik személy részére külön hozzájárulás nélkül nem adja tovább és nem teszi hozzáférhetővé, azokat elkülönítve és titkosítva tárolja. Amennyiben a Felhasználó a webshopban vásárolt termékek futárszolgálattal történő kézbesítését választja, úgy hozzájárul ahhoz, hogy a kézbesítés érdekében az ahhoz szükséges adatokat Szolgáltató a futárszolgálat részére átadja. Az adatokhoz a webshop munkaviszonyban álló munkatársai férhetnek hozzá.

Cookie-k, sütik

A webshop egyes szolgáltatásai egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t („sütit”) helyeznek el felhasználói számítógépén. A cookie-k a Felhasználók személyére szabott kiszolgálás és Felhasználó részére nyújtott szolgáltatások javítása érdekében a Felhasználók azonosításának, „autentikálásának” megkönnyítését szolgálják. A cookie-ben a Felhasználók személyes adatai soha nem kerülnek eltárolásra. A weboldalon működő termékajánló rendszer a Felhasználó által korábban látogatott oldalak szerinti kategóriába tartozó ajánlatot jeleníti meg. A honlapok használatával a Felhasználó elfogadja, hogy számítógépén a cookie elhelyezésre kerüljön. A cookie-fogadás felhasználói tiltása a webshop szolgáltatásai igénybevételének nem akadálya.

Az adatkezelők köre

Az adatokat elsődlegesen Kátai Anna E.V.  jogosult megismerni, azokat nem teszi közzé, harmadik személyek részére nem adja át és csak az Adatkezelési nyilatkozatban meghatározott célokra használja, illetve használhatja fel.

Kátai Anna E.V. a külső szereplők (könyvelő, weboldal tárhelyszolgáltató, nyomda, egyéb együttműködő partnerek)  adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

Adatfeldolgozás

Kátai Anna E.V. a megrendelések teljesítése céljából a Magyar Postát veszi igénybe. Csak és kizárólagKátai Anna E.V. . által megjelölt célból  kerül sor adatok feldolgozására, ettől eltérő célra a Posta nem használja fel a vásárló által megadott személyes adatokat.

Kátai Anna E.V. partnereinek kiválasztását alapos előkészítés előzte meg, és kötelesek a feladataik teljesítése, a szolgáltatás nyújtása során tudomásukra jutott bizalmas adatokat a törvényes előírások keretében, valamint az adatvédelmi szabványaink betartásával kezelni.

Adatok biztonsága

Kátai Anna E.V.minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Vásárlók által a Honlapon megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása, őrzése során.

A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.

Termékértékelés

A Felhasználók az általuk megvásárolt termékekről termékértékelést írhatnak, amely elősegíti más vásárlók döntését az adott termék megvásárlása tekintetében. A termékértékelés mellett a felhasználók felhasználói neve (vezeték és keresztneve rövidített formában vagy rövidítés nélkül) megjelenhet. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés célja más fogyasztók hiteles tájékoztatása, a felhasználói élmény növelése. Az adatkezelés időtartama: az adatok törlésére vonatkozó kérelemig, illetve az adott termék forgalmazásáig.

Vásárlói jogok, jogérvényesítés

Tájékoztatáshoz való jog

Vásárló bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Kátai Anna E.V.által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá – a regisztráció során megadott e-mail cím kivételével – bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon.

Kátai Anna E.V. a Vásárló kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Kátai Anna E.V. a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

 

A Vásárló bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel Kátai Anna E.V. -hoz fordulhat a fent megjelölt elérhetőségeken keresztül.

 

A Vásárló bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Kátai Anna E.V. a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Kátai Anna E.V. a szükséges időtartamig megőrzi.

Vásárló kérheti továbbá, adatainak zárolását. Kátai Anna E.V. zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Vásárló jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Vásárlót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Vásárló jogos érdekét nem sérti.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

 

Vásárló tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Kátai Anna E.V. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Név:                      Kátai Anna E.V.

Levelezési cím:        2340 KISKUNLACHÁZA, TOLDI MIKLÓS UTCA 38.

E-mail:                          gitta@gittagrafika.hu

 

A Vásárló az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján Bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu )

Amennyiben a Vásárló a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, Kátai Anna EV. jogosult a Vásárlóval szembeni kártérítés érvényesítésére Kátai Anna EV. ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Egyéb rendelkezések

Kátai Anna EV. fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Nyilatkozatot a Vásárlók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Vásárló a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési nyilatkozatban foglaltakat.

 

Amennyiben a Vásárló szolgáltatás igénybevételéhez a regisztrációsorán harmadik fél adatait adta meg, vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, Kátai Anna EV. jogosult a Vásárlóval szembeni kártérítés érvényesítésére.

 

Kátai Anna EV.. a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Vásárló e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Vásárlót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

 

Regisztrált Vásárló a Honlap használatával kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy az általa szerkeszthető és Honlapon megjelenő tartalmak, megadott adatok, információk harmadik fél és Kátai Anna EV. jogát illetve jogos érdekeit nem sértik.

 

Kátai Anna EV.fenti esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából. Kátai Anna EV.. a fenti esetekben, illetve az ÁSZF be nem tartása esetén jogosult a Vásárló regisztrációját, illetve hírlevélre történő feliratkozását törölni; ebben az esetben Kátai Anna EV.. a Vásárlót a törlésből fakadóan ért károkért nem felel.

 

A Szolgáltató a személyes adatokat a munkához használt laptopján található szervereken elektronikusan tárolja. A számlázási adatokat a Szolgáltató a telephelyén és központi ügyintézésének helyén (cím lásd fent) is tárolja. A Szolgáltató minden elvárható számítástechnikai és munkaszervezési lépést megtesz a személyes adatok kezelésének biztonságáért, továbbá azért, hogy a személyes adatok illetéktelen harmadik személyek birtokába ne kerülhessenek.

 

Amennyiben valamely Felhasználó a felhasználási feltételek tartalmával ellentétes, azzal nem összeegyeztethető, vagy egyébként törvénybe ütköző magatartást tanúsít, úgy a szükséges a törvényes eljárások megindítása érdekében a Szolgáltató kezdeményezi a Felhasználó ügyfél azonosítását.

Hozzászólások

A hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.

A honlapon regisztrált felhasználók (ha vannak ilyenek) személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.

Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: httpss://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is megjelenik nyilvánosan.

A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.

Média

Amennyiben regisztrált felhasználó által kerül kép feltöltésre a honlapra, kerülni kell az az olyan EXIF-eket, amelyekben GPS pozíció adatok is szerepelnek. A honlap látogatói ezeket letölthetik és kinyerhetik a helyadatokat a honlapon található képekből.

 

A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizhet

 Adatkezelési irányelvek a www.gittagrafika.hu oldalon a hatályos GDPR szerint

 

Cégadatok

Cégnév: Kátai Anna E.V.

Székhely: 2340 KISKUNLACHÁZA, TOLDI MIKLÓS UTCA 38.

Adószám: 59440594-1-33

Nyilvántartást vezető bíróság: Fővárosi Cégbíróság

Cégtulajdonos / ügyvezető: Kátai Anna E.V.

Elektronikus elérhetőség: gitta@gittagrafika.hu

Telefonos elérhetőség: +36303930603 (H-P: 9:30-18:00)

 

Kátai Anna E.V. (Gitta Grafika – www.gittagrafika.hu és facebook.com/gittagrafika oldal üzemeltetője), mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Kátai Anna E.V. csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi az ajánlatkérő felhasználó által az adatkezelőnek megadott személyes adatait.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek.

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Kátai Anna E.V. nem vállal felelősséget.

Amennyiben a Vásárló a honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Kátai Anna E.V.. -nak.

Amennyiben Kátai Anna E.V.  jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

A honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog alatt állnak.

A honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy Kátai Anna E.V. előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.

A jelen Szabályzat célja, hogy Kátai Anna E.V. által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden érintett (továbbiakban: Vásárló) számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

Kátai Anna E.V. tiszteletben tartja a Honlap Vásárlóinak személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

Vásárló a Honlap használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

Az adatkezelés célja

Kátai Anna E.V. a Vásárló által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése, és feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.

A vásárló az ÁSZF és az Adatkezelési nyilatkozat elfogadásával beleegyezik, hogy a részére nyomtatással előállított termékekből megmaradó többletpéldányokat Kátai Anna E.V. reklám céljára felhasználja, termékfotóként weboldalán és közösségi média oldalakon (különös tekintettel a Facebook és Instagram oldalakra) felhasználja, kiállításon érdeklődőknek bemutassa, mintaként átadja.

Amennyiben ehhez nem járul hozzá, bármikor kérheti Kátai Anna E.V. t ezen felhasználások mellőzésére, valamint adatai törlését, módosítását a gitta@gittagrafika.hu  e-mail címen.

Az adatkezelés jogalapja

Kátai Anna E.V. általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Vásárlók önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A hozzájárulást a Vásárló az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

 

 Az adatkezelés célja, hogy az érintettek, mint vásárlók megrendeléseit a Szolgáltató teljesíteni tudja, illetve egyes adatok kezelésének a Felhasználói – vásárlói élmény növelése, különösen hírlevél megküldése útján. Az adatkezeléssel érintett adatok köre:

– név (kereszt- és vezetéknév),

– email cím,

– lakcím, számlázási cím

– telefonszám.

Kezelt adatok köre

Technikai adatok: A Honlap böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. A fenti információkat Kátai Anna E.V. kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel. Az így nyert adatokhoz a Vásárlók nem, csak Kátai Anna E.V. fér hozzá.

Az adatkezelés időtartama

A regisztrációs folyamat során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. A regisztráció nélküli vásárlás során megadott adatokat (egyéb felületen remdelt termékek, pl. Facebook bolt) Kátai Anna E.V.a szerződés teljesítését követő 3 évig őrzi meg.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a honlapon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

A weboldalon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó Kátai Anna E.V. rendelkezésére bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adat törlésre kerüljön. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőrizni.

Regisztráció a honlapon

A webshopon elérhető szolgáltatások igénybevételéhez regisztráció szükséges. A regisztrációnál megadott adatokat a Szolgáltató csak célhoz kötötten, a szolgáltatás nyújtásához és a Felhasználókkal való kapcsolattartáshoz szükséges módon és mértékben, a törvényes feltételeknek megfelelően kezeli. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. A személyes adatok megadásakor a jelen felhasználási feltételek elfogadásával a Felhasználók beleegyeznek abba, hogy adataikat a szolgáltatás teljesítése érdekében a Szolgáltató felhasználja. A Szolgáltató a birtokába került személyes adatokat kizárólag az ügyfél által azok megadásakor ismert célra használja, más, harmadik személy részére külön hozzájárulás nélkül nem adja tovább és nem teszi hozzáférhetővé, azokat elkülönítve és titkosítva tárolja. Amennyiben a Felhasználó a webshopban vásárolt termékek futárszolgálattal történő kézbesítését választja, úgy hozzájárul ahhoz, hogy a kézbesítés érdekében az ahhoz szükséges adatokat Szolgáltató a futárszolgálat részére átadja. Az adatokhoz a webshop munkaviszonyban álló munkatársai férhetnek hozzá.

Cookie-k, sütik

A webshop egyes szolgáltatásai egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t („sütit”) helyeznek el felhasználói számítógépén. A cookie-k a Felhasználók személyére szabott kiszolgálás és Felhasználó részére nyújtott szolgáltatások javítása érdekében a Felhasználók azonosításának, „autentikálásának” megkönnyítését szolgálják. A cookie-ben a Felhasználók személyes adatai soha nem kerülnek eltárolásra. A weboldalon működő termékajánló rendszer a Felhasználó által korábban látogatott oldalak szerinti kategóriába tartozó ajánlatot jeleníti meg. A honlapok használatával a Felhasználó elfogadja, hogy számítógépén a cookie elhelyezésre kerüljön. A cookie-fogadás felhasználói tiltása a webshop szolgáltatásai igénybevételének nem akadálya.

Az adatkezelők köre

Az adatokat elsődlegesen Kátai Anna E.V.  jogosult megismerni, azokat nem teszi közzé, harmadik személyek részére nem adja át és csak az Adatkezelési nyilatkozatban meghatározott célokra használja, illetve használhatja fel.

Kátai Anna E.V. a külső szereplők (könyvelő, weboldal tárhelyszolgáltató, nyomda, egyéb együttműködő partnerek)  adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

Adatfeldolgozás

Kátai Anna E.V. a megrendelések teljesítése céljából a Magyar Postát veszi igénybe. Csak és kizárólagKátai Anna E.V. . által megjelölt célból  kerül sor adatok feldolgozására, ettől eltérő célra a Posta nem használja fel a vásárló által megadott személyes adatokat.

Kátai Anna EV. partnereinek kiválasztását alapos előkészítés előzte meg, és kötelesek a feladataik teljesítése, a szolgáltatás nyújtása során tudomásukra jutott bizalmas adatokat a törvényes előírások keretében, valamint az adatvédelmi szabványaink betartásával kezelni.

Adatok biztonsága

Kátai Anna EV. minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Vásárlók által a Honlapon megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása, őrzése során.

A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.

Termékértékelés

A Felhasználók az általuk megvásárolt termékekről termékértékelést írhatnak, amely elősegíti más vásárlók döntését az adott termék megvásárlása tekintetében. A termékértékelés mellett a felhasználók felhasználói neve (vezeték és keresztneve rövidített formában vagy rövidítés nélkül) megjelenhet. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés célja más fogyasztók hiteles tájékoztatása, a felhasználói élmény növelése. Az adatkezelés időtartama: az adatok törlésére vonatkozó kérelemig, illetve az adott termék forgalmazásáig.

Vásárlói jogok, jogérvényesítés

Tájékoztatáshoz való jog

Vásárló bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Kátai Anna EV. által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá – a regisztráció során megadott e-mail cím kivételével – bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon.

Kátai Anna EV. a Vásárló kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Kátai Anna EV. a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

 

A Vásárló bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel Kátai Anna EV. -hoz fordulhat a fent megjelölt elérhetőségeken keresztül.

 

A Vásárló bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Kátai Anna EV.a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Kátai Anna EV. a szükséges időtartamig megőrzi.

Vásárló kérheti továbbá, adatainak zárolását. Kátai Anna EV. zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Vásárló jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Vásárlót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Vásárló jogos érdekét nem sérti.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

 

Vásárló tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Kátai Anna EV.a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Név:                        Kátai Anna EV.

Levelezési cím:        2340 KISKUNLACHÁZA, TOLDI MIKLÓS UTCA 38.

E-mail:                          gitta@gittagrafika.hu

 

A Vásárló az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján Bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu )

Amennyiben a Vásárló a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, Kátai Anna EV.jogosult a Vásárlóval szembeni kártérítés érvényesítésére Kátai Anna EV. ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Egyéb rendelkezések

Kátai Anna EV.fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Nyilatkozatot a Vásárlók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Vásárló a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési nyilatkozatban foglaltakat.

 

Amennyiben a Vásárló szolgáltatás igénybevételéhez a regisztrációsorán harmadik fél adatait adta meg, vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, Kátai Anna EV. jogosult a Vásárlóval szembeni kártérítés érvényesítésére.

Kátai Anna EV.a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Vásárló e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Vásárlót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

 

Regisztrált Vásárló a Honlap használatával kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy az általa szerkeszthető és Honlapon megjelenő tartalmak, megadott adatok, információk harmadik fél és Kátai Anna EV. jogát illetve jogos érdekeit nem sértik.

 

Kátai Anna EV.fenti esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából. Kátai Anna EV. a fenti esetekben, illetve az ÁSZF be nem tartása esetén jogosult a Vásárló regisztrációját, illetve hírlevélre történő feliratkozását törölni; ebben az esetben Kátai Anna EV. a Vásárlót a törlésből fakadóan ért károkért nem felel.

 

A Szolgáltató a személyes adatokat a munkához használt laptopján található szervereken elektronikusan tárolja. A számlázási adatokat a Szolgáltató a telephelyén és központi ügyintézésének helyén (cím lásd fent) is tárolja. A Szolgáltató minden elvárható számítástechnikai és munkaszervezési lépést megtesz a személyes adatok kezelésének biztonságáért, továbbá azért, hogy a személyes adatok illetéktelen harmadik személyek birtokába ne kerülhessenek.

 

Amennyiben valamely Felhasználó a felhasználási feltételek tartalmával ellentétes, azzal nem összeegyeztethető, vagy egyébként törvénybe ütköző magatartást tanúsít, úgy a szükséges a törvényes eljárások megindítása érdekében a Szolgáltató kezdeményezi a Felhasználó ügyfél azonosítását.

Hozzászólások

A hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.

A honlapon regisztrált felhasználók (ha vannak ilyenek) személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.

Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: httpss://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is megjelenik nyilvánosan.

A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.

Média

Amennyiben regisztrált felhasználó által kerül kép feltöltésre a honlapra, kerülni kell az az olyan EXIF-eket, amelyekben GPS pozíció adatok is szerepelnek. A honlap látogatói ezeket letölthetik és kinyerhetik a helyadatokat a honlapon található képekből.

 

A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizhet

Figyelem!

A hatályos KATA törvény miatti változás okán felhívjuk figyelmedet, hogy céges vásárlóként nem tudunk kiszolgálni, számlát csakis kizárólag magánszemélyeknek állíthatunk ki az oldalon megrendelt bármely termékről és szolgáltatásról.

A rendelés leadásával és az ÁSZF elfogadásával nyilatkozol, hogy ezt elfogadtad és tudomásul vetted.

Köszönjük a megértésed!

Anna

Ez a weboldal sütiket használ. Az Uniós törvények (GDPR) értelmében kérem, engedélyezze a sütik használatát, és fogadja el az adatkezelési tájékozatót, vagy zárja be az oldalt. Adatkezelési tájékoztató

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás