8Általános szerződési feltételek –

Esküvői meghívó tervező mini workshop

 

 

A workshop szervezője a Gitta Grafika (képviseli: Jozifek-Szűcs Gitta EV).
Társzervező: Vincze-Kátai Dóra.

 

A Szervező cég székhelye: 2337 Délegyháza, Sellő utca 14.

E-mail elérhetősége: gitta@gittagrafika.hu Adószáma: 68462664-1-33

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-131636/2017

 

1.          A workshop résztvevői

A workshopon azok vehetnek részt, akik az alábbi linken leadják jelentkezésüket: www.gittagrafika.hu , valamint befizetik a részvételi díjat a 2. pontban részletezett feltételek szerint, továbbá elfogadják a workshop Általános Szerződési Feltételeit.

 

A workshopon maximálisan 8 fő vehet részt egy meghirdetett időpontban.

 

A szerződés megkötésére távollevők között kerül sor. Résztvevő elektronikus űrlap kitöltésével megadja Szervező részére a szerződéskötéshez szükséges adatait, amit Szervező a jelen általános szerződési feltételekben meghatározott körben és a 6. pontban ismertetett adatvédelmi szempontoknak megfelelően kezel.

 

2.          Fizetési feltételek

 • A jelentkezési űrlap kitöltése még nem jogosít fel senkit a workshopon való részvételre. A workshopon az vehet részt, aki a részvételi díjat a megadott határidőre befizette a GittaGrafika számlájára. A fizetés kizárólag előre, átutalással vagy bankkártyával (Barion) történhet.
 • Az utalásnál a közlemény rovatba a teljes nevet és a megrendelés sorszámát kötelező feltüntetni.
 • Az ár tartalmazza:
  • szükséges eszközöket a workshophoz
  • 2 alkalom – hetente szombatonként
 • Vis maior esetén szolgáltató mentesül a szolgáltatás teljesítésének elmaradásáért és minden ezzel kapcsolatos kártérítési felelősségi igény alól.
 • Szervező biztosít egy pótidőpontot, melyet az érintettekkel egyeztetve hirdet meg.

 

3.          Elállás és felmondási jog

 • Résztvevő jogosult jelen szerződéstől elállni a következő pénzvisszatérítési feltételeket elfogadva:
 • legalább 10 nappal a workshop előtt 50 %-ot térít vissza a Szervező
 • Kevesebb, mint 10 nappal a workshop előtt nem téríti vissza a befizetett összeget a Szervező.
 • IDŐPONTCSERÉRE NINCS LEHETŐSÉG, csak kifejezetten indokolt esetben, előre megbeszélés alapján. Szolgáltató jogosult elutasítani a kérelmet, amennyiben nem tud csere időpontot biztosítani.
 • Szerződés megkötési időpontnak a szervező a megrendelés időpontját tekinti. A felmondást e-mail útján küldhetik el a Résztvevők.
 • Szervező Résztvevő részére visszajáró díjösszeget résztvevő elállási nyilatkozatának hozzáférhetővé válását követő 8 napon belül visszafizeti banki átutalással arra a számlaszámra, amelyről érkezett a részvételi díj. Az elállási jog gyakorlásának tudomásul vételét szervező a résztvevő által megadott elektronikus levelezési címre küldött levéllel veszi tudomásul.
 • Résztvevő továbbá jogosult a már kifizetett részvételi helyét átadni másnak, amennyiben nem tud részt venni a meghirdetett workshopon. Ennek feltétele, hogy Szervező felé írásban, e-mail útján eljuttassa az új Résztvevő nevét, e-mail címét és telefonszámát.

 

4.          Házirend

 • Az oktatásról a szervezők engedélye nélkül tilos videó vagy hangfelvételt készíteni.
 • A workshopon a szervezők fotókat készítenek. Megrendeléseddel és részvétellel hozzájárulásodat adod, hogy a fotókon szerepelj, azokat publikálhassuk, PR célra felhasználhassuk.
 • Szervező kizárólag a közvetlenül általa nyújtott szolgáltatás teljesítéséért vállal felelősséget.
 • Résztvevő minden, az általa a képzés helyszínén okozott kárért felelős.
 • Résztvevő a képzésnek helyt adó intézmény házirendjét a szerződés megkötésével magára nézve kötelezőnek ismeri

 

5.          Adatvédelem

 • Szervezők nem használják fel a jelentkezési lapon megadott nevet, e-mail címet és telefonszámot, hogy közvetlenül reklámajánlatot küldjön Résztvevő részére!
 • A Szervező az adatvédelemmel kapcsolatban a hatályos adatvédelmi törvények előírása szerint jár el

 

6.          Panaszkezelés

 • Résztvevő esetleges panaszát e-mailben vagy ajánlott levélben juttathatja el szervezőnek. Szervező a hozzá eljuttatott panaszokat 8 napon belül kivizsgálja, s a vizsgálata eredményéről résztvevőt 8 napon belül tájékoztatja.